Ehdot ja rekisteriseloste - Komediateatteri

Suomen Komediateatterin asiakaspalvelurekisterin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10
§:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Suomen Komediateatteri
  Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
  Y-tunnus: 1010848-8
  Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään toisinaan lyhennettä
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
  Sirpa Kallela
  sirpa.kallela@suomenkomediateatteri.fi
  puh. 010 821 2705 / 040 586 2592
 3. REKISTERIN NIMI
  Suomen Komediateatterin asiakaspalvelurekisteri
 4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja SKT:n tilaisuuksiin, rekisteröitynyt SKT:n
  sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut SKT:n asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai
  markkinointikampanjoihin.
 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien
  tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan
  käyttää SKT:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman
  kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään
  henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SKT:n omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, asiakaspalvelu-chatissa, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. SKT saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

  SKT:llä on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakaslehteen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä SKT:n asiakaspalveluun sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi tai rekisterinhoitajalle.
 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista
  tietotyypeistä:
  Henkilön etu- ja sukunimi
  Henkilön nimimerkki
  Henkilön edustaman organisaation nimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
  Varausnumero
  Asiakastunnus
  Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
  IP-osoite
  Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
  Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
 1. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella
   tai muulla vastaavalla tavalla
  • Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 2. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
  Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen
  tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SKT:n tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen
  palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin
  käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät
  edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.
 4. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on SKT:n tai sen
  yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään
  Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
  lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan SKT:n käytössä, paitsi SKT:n käyttäessä
  ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä SKT:n
  ulkoinen lipunmyyntiyhteistyökumppani käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa
  palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot
  tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja
  asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja omiin
  kaupallisiin tarkoituksiinsa. Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme,
  asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 6. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
  Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.
 7. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
  Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden
  vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
  tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
  nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
  vierailevat selaimet.
  Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan SKT:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
 1. SIJAINTITIEDOT
  Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden
  tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan
  esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen
  nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.
  Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja
  WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi
  peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
 2. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia
  tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa
  tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
  Suomen Komediateatteri / Tietosuoja
  Fredrikinkatu 40 a
  00100 Helsinki
  tai
  sähköpostitse osoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

  Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

  Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
  Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön.

  Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili.

  Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

  Suostumus sijaintitietojen käyttöön
  Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

  Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi
 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
  tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
  muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti
  valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu
  henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.
 2. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
  tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
  lainsäädännön muuttumiseen.

Suomen Komediateatterin ehdot / Peacock.fi – sivustojen käyttöehdot

 1. Käyttöehdot
  Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä yllämainittuja sivustoja
  (URL https://suomenkomediateatteri.fi ja https://peacock.fi). Avaamalla nämä WWW-
  sivustot käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy
  ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.
 2. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet
  Suomenkomediateatteri.fi ja peacock.fi -www-sivustojen sisältämä materiaali on suojattu
  tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet
  kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata,
  kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Suomen Komediateatterin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

  Sivustoja saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

  Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.
 1. Luvaton käyttö
  Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.
  Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin
  kuten:
  • roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin
   tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
  • käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa
   harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
  • lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin
   rinnastettavia ohjelmistoja,
  • pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
  • toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan
   epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai
   uhkaavaksi.
 2. Sivuston oikeudet
  Suomen Komediateatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä,
  sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Suomen
  Komediateatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja
  poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden
  käyttöehtojen vastaista.
 3. Vastuunrajoitus
  Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, SKT ei vastaa sivuston laadullisista
  ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SKT ei vastaa sivustolla
  esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

  SKT ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. SKT ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

  Sivustojen käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä SKT mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

  SKT ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin SKT:n ja Peacockin www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia. Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja SKT:n omasta tuottamuksesta.
 4. Evästeet
  Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Niiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle
  nopeampi käyttö. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia.
  Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia
  sivustosta.

  SKT:n toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Käyttäjien demografiatietoja voidaan yhdistellä mainonnan kohdennusta varten. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten. Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita osoitteessa: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi
 5. Mainonnan kohdistus
  Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten.

  Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

  Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

  Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

  Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään.

  Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistääkäyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

  Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.
 6. Yhteydenotot
  Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Suomen Komediateatterin sosiaalisen median kilpailut

 1. Järjestäjä:
  Suomen Komediateatteri ”SKT”
  Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
 2. Osallistumiskelpoisuus
  SKT:n Some-kilpailuihin saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Some-kilpailuihin osallistuminen ei edellytä SKT:n tuotteen tai palvelun ostamista.

  Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua Some-kilpailuun.
 3. Some-kilpailuihin osallistuminen
  Some-kilpailuihin voi osallistua https://www.facebook.com/suomenkomediateatteri/ tai https://www.facebook.com/peacockteatteri/ -sivustoilla tai sähköisten tiedonantojen tilauksiin liittyvillä sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Henkilö voi osallistua kuhunkin Some-kilpailuun vain kerran. Some-kilpailut eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia eivätkä hallinnoimia.
 4. Osallistumisaika
  Kunkin Some-kilpailun kampanja-päivityksen tai osallistumisohjeiden kohdalla on merkitty erikseen osallistumisaika. Osallistumisajan jälkeen rekisteröityjä reaktioita ei oteta huomioon kussakin Some-kilpailussa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä Some-kilpailuihin osallistumisessa.
 5. Palkinnot
  Palkintona on vapaalippu-paketti Suomen Komediateatterin / Peacock-teatterin esitykseen. Sen voittaa sattumanvaraisesti osallistujien joukosta valittu henkilö tai henkilöt. Voittajien valinta suoritetaan muodostamalla Some-kilpailun osallistumisaikana osallistuneiden henkilöiden profiileista lista ja valitsemalla listalta sattumanvarainen profiili. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen

  SKT ottaa voittajaan yhteyttä Facebook.com:in status-päivitysten tai Facebook Messengerin – kautta. Mikäli ilmoitus voitosta ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti, valitaan hänen sijalleen uusi sattumanvarainen voittaja.

  Järjestäjällä on oikeus poistaa Some-kilpailusta ja arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään Some-kilpailua tulosten muuttamiseksi.
 6. Järjestäjän vastuu
  Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta Some-kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu Some-kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

  Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

  Osallistumalla Some-kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivullaan.
 7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
  Kilpailun yhteydessä kerättäviä yhteystietoja käytetään ainoastaan Some-kilpailun toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen paitsi jos kilpailu järjestetään SKT:n sähköisten tiedonantojen tilaajien kesken. Osallistumalla Some-kilpailuun osanottaja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista Some-kilpailun voittajan etunimen ja
  sukunimen https://suomenkomediateatteri.fi ja https://peacock.fi -sivustolla ja Järjestäjän sosiaalisen median sivuilla (https://www.facebook.com/suomenkomediateatteri/ tai https://www.facebook.com/peacockteatteri/ ) sekä mahdollisesti myös Järjestäjän markkinointijulkaisuissa.