Yhteistyössä mukana - Komediateatteri

Suomen Komediateatterin toimintaa mahdollistamassa

Suomalainen perheyritys

Suomalainen perheyritys -merkki on Broman Groupin aloitteesta syntynyt, kaikille Perheyritysten liiton jäsenille tarkoitettu merkki. Merkki symboloi kotimaista omistajuutta, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien kurkottavaa toimintatapaa ja vastuullisuutta – arvoja, jotka sisältyvät tuhansien suomalaisten perheyritysten toimintatapaan. Vuonna 2014 lanseerattua merkkiä käyttää jo yli sata jäsenyritystämme.

Lue lisää


Suomen teatterit

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsentensä toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin, tanssin ja sirkuksen tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Lue lisää


Helsingin kaupunki

Kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa kaikille: vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea avustuksina.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialoilla tehtävällä työllä on kauaskantoisia vaikutuksia hyvinvointiin ja menestymiseen. Ministeriön tavoitteena on taata kansalaisille mahdollisuudet kehittää itseään koulutuksen ja kulttuuripalvelujen avulla, turvata työelämän vaatima ammattitaito, vahvistaa kansallista kulttuuria sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Lue lisää